Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Skype
My status

Email: sales@levertech.vn
Số ĐT: 0932 160 844

Tên miền

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

LOẠI TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM

.com/.net/.org

Miễn phí

260.000

.us

Miễn phí

260.000

.biz

Miễn phí

270.000

.info

Miễn phí

300.000

.mobi

Miễn phí

480.000

.eu

Miễn phí

290.000

.asia

Miễn phí

420.000

.co.in/ net.in/ org.in

Miễn phí

260.000

.me

Miễn phí

650.000

.tel

Miễn phí

360.000

.com.co/ .net.co

Miễn phí

480.000

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM

 

LOẠI TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ HẰNG NĂM

.vn

350.000

480.000

.com.vn

350.000

350.000

.net.vn/ .biz.vn

350.000

350.000

.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/ pro.vn/ .int.vn/ .ac.vn/ info.vn/ health.vn

200.000

200.000

Tên miền theo giới hạn địa chính

200.000

200.000

.name.vn

30.000

30.000